print('');

Nákupný košík je prázdny

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (my - Daken s.r.o. ) a kupujúcim ( vy – spotrebitelia ). Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode ( ďalej len „ E-shop „ ) na stránke www.proteingainer.sk, resp. www.svetsvalov.sk  Obchodné podmienky sú pre obe strany záväzné. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.proteingainer.sk je firma Daken s.r.o . , Kavcova 6, 94901 Nitra, zapísaná OR okresného súdu v Nitre, oddiel : Sro, vložka 25167/N., IČO : 44924925, DIČ : 2022883962 . Nie sme platcami DPH.

2.Spôsob objednania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete poslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@proteingainer.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, balenie, príchuť...,( ak si objednávate cez e-mail, je potrebné uviesť všetky potrebné informácie, ako : meno a priezvisko, adresa, mesto, psč a mobilný telefón. Ďalšou možnosťou je objednať si tovar telefonicky na číslach : 0910 487 058, 0903 704 038 v čase od 9: 00 – 17 : 00 ( pondelok až piatok ). Tento kontakt môžete taktiež využiť, ak vám niečo z našej ponuky nebude zrejmé, prípadne môžete poslať mail. Radi vám pomôžeme. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

• dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a cene a zabaliť ho tak, aby bol dostatočne chránený ( predísť tomu, aby sa tovar pri preprave poškodil ). 

• dodať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň označiť tovar slovenskými návodmi k obsluhe. 

• odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom doklad o zaplatení ( faktúru ) Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. 

Nezodpovedáme za:

• oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou 

• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa 

• za poškodenie zásielky zavinené poštou 

• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, v takejto situácii vás budeme telefonicky kontaktovať a navrhneme vám alternatívne riešenie 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

• prevziať zakúpený alebo objednaný tovar 

• zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru 

• nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho 

• potvrdiť v dodacom liste ( prípadne inej listine ) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby 

• pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy 

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

• zákazník zaplatí sumu, ktorá je uvedená pri položke, v čase, keď si tovar objednal 

• platba prebieha formou dobierky – zákazník zaplatí pri prevzatí balíku na pošte, alebo priamo kuriérovi pri dodaní tovaru, v cene tovaru nie je zahrnutá doprava – ( podrobne v „ dodacie podmienky a cenník poštovného“ ) 

6. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu ( Daken s.r.o. ) týmto vyhlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, bude zaobchádzať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. ( tj. neposkytujeme údaje tretím stranám, nijak ich nezneužívame a pod. )

7. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Vrátený tovar musí byť schopný ďalšieho predaja. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu, v lehote 15 dní od prijatia vráteného tovaru. Spotrebiteľ môže stornovať objednávku do 24 hodín bezplatne. Objednávka bude automaticky zrušená. .

8. Dodacie podmienky a cenník poštovného

Poštovné a balné :

Balené u nás neplatíte! Platíte iba za dodanie tovaru poštou alebo kuriérom – tzv. poštovné

Pošta :

• od 0€ do 50€ = 4.90€

• od 51€ do 100€ = 2.90€

• nad 100€ je poštovné zadarmo 

Balíky posielame prvou triedou ( objednávka je vždy spracovaná do 24 hodín po objednaní, balík odoslaný prvou triedou je doručený do troch pracovných dní. ) Príklad : objednáte si tovar v pondelok o 17:00, objednávka je spracovaná v utorok doobeda a odoslaná na poštu utorok poobede, balík dorazí do troch pracovných dní od odoslania poštou na vami zadanú adresu, kde si ho preberiete a zaplatíte. Ak nie ste doma, poštárka vám nechá v schránke oznámenie o uložení zásielky na pošte, kde si ho potom vyzdvihnete. V prípade, že tovar nie je na sklade, budeme vás telefonicky alebo mailom informovať a navrhneme vám alternatívne riešenie, alebo spresníme, kedy bude tovar na sklade.

Kuriér :

• služba „kuriér“ bude dostupná v blízkej dobe.

Tovar odoslaný kuriérskou službou bude po spracovaní objednávky - ( do 24 hodín ), doručený maximálne do 48 hodín ( garantované kuriérskou službou ), zvyčajne však do 24 hodín od spracovania objednávky. 

Príklad : Objednáte si tovar v stredu o 9:00, objednávka bude spracovaná max. do 24 hodín, ( zvyčajne objednávky prijaté v doobedňajších hodinách sú spracované v deň objednania ), spracovaná objednávka v stredu bude odoslaná kuriérskou službou vo štvrtok, váš tovar vám príde vo štvrtok v priebehu dňa. Kuriér vás bude kontaktovať na vami zvolené telefónne číslo a dohodne si s vami čas odovzdania. Pri prevzatí vyplatíte zásielku priamo kuriérovi. V prípade ak tovar nie je na sklade, budeme vás telefonicky alebo mailom informovať a navrhneme vám alternatívne riešenie, alebo spresníme , kedy bude tovar na sklade.

9. Záverečné ustanovenia :

• objednávka je záväzná, zákazník potvrdzuje súhlas s našimi Obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na stránke www.proteingainer.sk  

• práva a povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi SR 

• všetky informácie uverejnené na stránkach www.proteingainer.sk ,  resp. www.svetsvalov.sk  nesmú byť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa použité na účely ďalšieho šírenia a kopírovania 

• podmienky sú platné od 12.10.2009. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia